Tai Army

MENU

Đổi mật khẩu

     
Khi mật khẩu bạn nghi ngờ bị lộ thì bạn nên đổi mật khẩu để tránh mất tài khoản của mình.

 - Sau khi đăng nhập vào game mobi army:

đổi mật khẩu

Chọn mục Xem thông tin như hình trên, sẽ xuất hiện tiếp màn hình:

đổi mật khẩu

Chọn tiếp mục Đổi Password để bắt đầu tiến hành đổi mật khẩu:

đổi mật khẩu

Trong hình trên, hãy nhập mật khẩu hiện tại rồi chọn xác nhận, xuất hiện màn hình tiếp:

đổi mật khẩu

Nhập khẩu mới ở màn hình trên và chọn xác nhận để xuất hiện màn hình:

đổi mật khẩu

Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa ở màn hình trên và xác nhận lần nữa để hoàn thành việc đổi mật khẩu

đổi mật khẩu

Bạn đã biết cách đổi mật khẩu của mình rồi. Thanks

Web tải Bigkool miễn phí, Game iOnline phong cách dân gian, phiên bản Bigkool 2016 và phiên bản Bigkool 2017 mới nhất, web tai iOnline miễn phí
aaa